Team Embedded

Team Embedded helpt haar klanten om het beste uit embedded Linux te halen.

De mensen van Team Embedded hebben ruime ervaring met het uitrollen van consumer products met embedded Linux.

Meer en meer apparaatfabrikanten eisen ondersteuning voor publiek beschikbare softwarecomponenten in plaats van de voorheen gebruikelijke onder licentie beschikbare en eigendomsrechtelijk beschermde software van SoCleveranciers, simpelweg vanwege kostenreductie en verkorte ontwikkelingstijd en dus time-to-market.

Het aantal publiek beschikbare softwarecomponenten is enorm wat het maken van een goede selectie van componenten met een toekomst erg moeilijk maakt.

Daarom geloven wij dat het maken van een slimme keuze en het beschikbaar stellen van ondersteuning voor deze componenten in hoge mate kan bijdragen aan de concurrentiepositie van SoCleveranciers.

De oprichters van Team Embedded wenden hun gezamenlijke 25 jaar praktijkervaring aan om:

  1. SoCleveranciers en apparaatfabrikanten te helpen met het definiëren van hun softwareondersteuning in termen van architectuur en componentselectie en de toekomst daarvan;
  2. Bewaking van kwaliteit in termen van onderhoudbaarheid, uitbreidbaarheid/ flexibiliteit; eigenschappen die de time-to-market van ontwikkelingen bevorderen;
  3. Het leveren van advies aan klanten als onderdeel van een customer support team;
  4. Het doen van haalbaarheidsstudies en/of proof-of concept implementaties.